Huyện Buôn Đôn tổ chức thành công kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11 nhiệm kỳ 2016 – 2021 (07/01/2021, 17:04)

Trong 02 ngày 06 - 07/01/2021, huyện Buôn Đôn đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND các cơ quan tư pháp; Ủy ban MTTQ huyện cũng thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới kỳ họp; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đề ra giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét các báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan liên quan trình kỳ họp. xem xét báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tham dự kỳ họp có 27/28 đại biểu HĐND huyện khóa V.

Quang cảnh kỳ họp

Về dự kỳ họp có Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, đồng chí Ngô Sỹ Kỷ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk ứng cử tại địa bàn huyện, đồng chí Ya Toan Ênuôl, Bí thư Huyện ủy huyện Buôn Đôn, đồng chí H’Bel Niê, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn, Đồng chí Vũ Hồng Nhật – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; đại biểu TT HĐND và UBND 07 xã trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí H’Bel Niê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn nêu rõ: Năm 2020, Huyện Buôn Đôn triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa bàn huyện, thời tiết thất thường và thiên tai bão lũ xảy ra vào những tháng cuối năm. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện, cùng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong toàn huyện. Đến nay, có thể khẳng định huyện đã cơ bản hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19; vừa phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực; kinh tế của huyện tiếp tục duy trì ở mức khá. Những kết quả này có ý nghĩa quan trọng tạo đà việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đại biểu tham dự

Tại kỳ họp đã thông qua 31 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện, các ban của HĐND huyện; Trong đó có 17 báo cáo phát cho các đại biểu tự nghiên cứu và 14 báo cáo thông qua tại kỳ họp. Qua đánh giá của các báo cáo tại kỳ họp cho thấy; năm 2020 mạc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; tổng giá trị sản xuất thực hiện tăng 8% so với năm 2019, Thu ngân sách nhà nước tăng 11,8% dự toán huyện giao; tổng huy động vốn đầu tư xã hội tăng 11,7% so với năm 2019; thực hiện tiêu chí nông thôn mới bình quân mỗi xã đạt 13 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với năm 2019; có 17 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 01 trường so với kế hoạch đề ra; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên. Tuyên quân đạt 100% chỉ tiêu, tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân luôn củng cố vững chắc, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu trong tình hình mới.

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quản lý, sử dụng đất đai, công tác triển khai xây dựng một số tiêu chí nông thôn mới, vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa mang lại hiệu quả; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, quy hoạch, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý bảo vệ rừng, vấn đề vệ sinh môi trường ở xã Ea Huar, Ea Wer; Việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có đất thuộc chương trình 132 còn chậm, người dân đã có ý kiến đề nghị nhiều năm những vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần phải được khảo sát kỷ càng, tránh tình trạng triển khai thực hiện ồ ạt sẽ ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm và đời sống của người dân. Hệ thống kênh mương thủy lợi ở một số xã đã xuống cấp nhưng chưa được quan tâm đầu tư sửa chữa để điều tiết nước phục vụ bà con sản xuất. Công tác triển khai thực hiện thi tuyển, xét tuyển và nâng ngạch đối với các bộ viên chức sự nghiệp nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng trên địa bàn huyện còn chậm, cần có biện pháp triển khai thực hiện công tác này sớm để cán bộ viên chức yên tâm công tác.v.v. Nhìn chung hầu hết các ý kiến thảo luận của đại biểu đều đã được lãnh đạo UBND huyện và các ngành chuyên môn giải trình làm rõ tại hội trường.

Thường trực HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Nuôi được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, nhiệm kỳ (2016 – 2021).

Tiếp đó, tại kỳ họp, HĐND, UBND huyện đã thông qua 06 Tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Dự toán thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 22/NQ-HĐND, ngày 05/01/2017 của HĐND huyện về quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện và bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Nuôi. Các đại biểu đã biểu quyết tán thành và quyết nghị 06 Nghị quyết đã đưa ra tại kỳ họp.

Đồng chí H’Bel Niê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn phát biểu 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí H’Bel Niê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn đề nghị: Các ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, chủ trương, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa và đưa nhanh Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là triển khai thực hiện “Phát triển nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch”. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào đầu tư phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, trong đó, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và huyện trong năm 2021. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đưa sự kiện chính trị quan trọng này trở thành ngày hội lớn của cử tri và nhân dân trong huyện.

Trần Tú Anh 

Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn: Tổ chức hội thi “Tiếng Việt của chúng em” bậc Tiểu học

Trong 2 ngày 13 và 14/01, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn tổ chức hội thi “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số bậc Tiểu học năm học 2020-2021.

bản đồ hành chính

  • BCH Đảng bộ huyện Buôn Đôn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
  • LĐLĐ huyện Buôn Đôn: Bàn giao Nhà Mái ấm Công đoàn 
  • Hội thi Giai điệu tuổi hồng huyện Buôn Đôn năm học 2018 - 2019 
video
Không có file video nào để phát.

Bình chọn
Bạn thấy Cổng thông tin Huyện Buôn Đôn còn cần bổ sung gì?

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng ban biên tập: Y Si Thắt Ksơr - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn,tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3789.321 – 0262.3789.476

Fax: 02623789526

Email:banbientap@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Buôn Đôn" hoặc "buondon.daklak.gov.vn" khi phát hành lại thông tin website này.