Huyện Buôn Đôn tổ chức họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số lần thứ nhất năm 2022 (09/07/2022, 10:30)

Sáng ngày 08/7, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Buôn Đôn tổ chức họp lần thứ nhất năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Hồng Nhật – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chuyển đổi số huyện.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số huyện Buôn Đôn. Theo đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, gồm: Quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 17/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Buôn Đôn; Quyết định số 87/QĐ-BCĐCĐS ngày 20/6/2022 phê duyệt danh sách thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Buôn Đôn; Quyết định số 01/QĐ-BCĐCĐS ngày 22/6/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Buôn Đôn; Quyết định số 2351/QĐ-UBND, ngày 15/6/2022 về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Buôn Đôn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 16/6/2022 về Chuyển đổi số huyện Buôn Đôn năm 2022.

Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2025, huyện Buôn Đôn phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản như: đẩy mạnh phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động các cơ quan nhà nước, trong đó: 70% trở lên dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó mức độ 4 trên 40%; 70% trở lên hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% trở lên hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 30% trở lên hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; kinh tế số chiếm 7% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 3%; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử là trên 30%; chỉ số chuyển đổi số của huyện trong nhóm 07/15 huyện, thị xã, thành phố. Đến năm 2030, 80% trở lên dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó mức độ 4 trên 60%; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% trở lên hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 50% trở lên hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; kinh tế số chiếm khoảng 15% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 40%; chỉ số chuyển đổi số của huyện trong nhóm 05/15 huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đưa ra thảo luận những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện như: hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo; nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin còn thiếu và yếu; kinh phí dành cho xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số còn hạn chế; các ứng dụng, phần mềm quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của các cấp, các ngành còn nhiều, chồng chéo chức năng, chưa có sự thống nhất, đồng bộ ...; đề nghị UBND huyện và các ngành cần quan tâm, hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Đồng chí Vũ Hồng Nhật – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Nhật – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho phù hợp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện chuyển đổi số; chủ động tham mưu UBND huyện trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chuyển đổi số do ngành cấp trên triển khai trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong thực hiện chuyển đổi số; rà soát, đánh giá thực trạng về hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; báo cáo đề xuất nhu cầu về UBND huyện để xem xét, hỗ trợ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách.

Ngọc Phú

Đoàn công tác Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sê Kông đến thăm và làm việc tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn

Chiều ngày 05/8, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sê Kông (nước CHDCND Lào) đến thăm và làm việc tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Bà Bun Hiêng Bunchin - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nước Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Hoàng Chuyên – Ủy viên Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đồng chí Lê Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk.

Xem tất cả
Đoàn công tác Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sê Kông đến thăm và làm việc tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (06/08/2022, 10:18)

Chiều ngày 05/8, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sê Kông (nước CHDCND Lào) đến thăm và làm việc tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Bà Bun Hiêng Bunchin - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nước Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Hoàng Chuyên – Ủy viên Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đồng chí Lê Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk.

Xem tất cả
Hội Nông dân huyện Buôn Đôn: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 (28/07/2022, 08:36)

Chiều ngày 27/7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022.

Xem tất cả
Công an huyện Buôn Đôn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 (15/07/2022, 09:37)

Ngày 14/7, Công an huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Về dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Quy - Phó Tham mưu trưởng Công an tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn.

Xem tất cả
Thu nhập cao từ trồng dâu nuôi tằm (26/05/2022, 16:03)

Nhờ mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình ông Đặng Văn Dẩu ở thôn Sình Mây, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn đã thành công với mô hình trồng dâu nuôi tằm. Hiện nay, mô hình này đã mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Dẩu, đồng thời mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho người dân khu vực này.

bản đồ hành chính

 

 

Bình chọn
Bạn thấy Cổng thông tin Huyện Buôn Đôn còn cần bổ sung gì?

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng ban biên tập: Y Si Thắt Ksơr - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn,tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3789.321 – 0262.3789.476

Fax: 02623789526

Email:banbientap@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Buôn Đôn" hoặc "buondon.daklak.gov.vn" khi phát hành lại thông tin website này.