Đơn vị sự nghiệp Đơn vị sự nghiệp

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.789.377

- Thư điện tử công vụ: daittth@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtdttth@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/dai-truyen-thanh-truyen-hinh

 

2. Ban Quản lý dự an đầu tư xây dựng huyện:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.789.405

- Thư điện tử công vụ: bqlda@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtbqlda@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung

 

3. Hội Chữ thập đỏ huyện:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.307

- Thư điện tử công vụ: hoictd@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: 

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/hoi-chu-thap-do

 

4. Trạm Khuyến nông huyện:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.......

- Thư điện tử công vụ: tkn@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vttkn@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/tram-khuyen-nong

 

5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên :

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02626.505.777 - 02623.501.267

- Thư điện tử công vụ: ttgdnn@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtttdaynghe@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/trung-tam-gdnn-gdtx

 

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.039

- Thư điện tử công vụ: ttptquydat@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtttptqd@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/trung-tam-phat-trien-quy-dat

bản đồ hành chính
Bình chọn
Bạn thấy Cổng thông tin Huyện Buôn Đôn còn cần bổ sung gì?
video
Không có file video nào để phát.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng ban biên tập: Y Si Thắt Ksơr - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn,tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3789.321 – 0262.3789.476

Fax: 02623789526

Email:banbientap@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Buôn Đôn" hoặc "buondon.daklak.gov.vn" khi phát hành lại thông tin website này.