Hội nông dân Hội nông dân

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 1. Chức năng:

    -  Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

   -    Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và Khối đại đoàn kết dân tôc

   -    Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

    - Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý chí cách mạng tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

    - Vặn động, tập hợp và làm nồng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

   - Các cấp hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề giúp nông dân phát triến sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

  - Đaòn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên.Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo; bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

  - Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ảnh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở; giữ gìn đoàn kết  trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội.

   - Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi học tập  kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

IV. LÃNH ĐẠO

Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
   Ông: Nông Thị Hảo  Chủ tịch  
   Ông: Tô Văn Liệu  Phó Chủ tịch  

V. LIÊN HỆ PHÒNG

bản đồ hành chính
Bình chọn
Bạn thấy Cổng thông tin Huyện Buôn Đôn còn cần bổ sung gì?
video
Không có file video nào để phát.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng ban biên tập: Y Si Thắt Ksơr - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn,tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3789.321 – 0262.3789.476

Fax: 02623789526

Email:banbientap@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Buôn Đôn" hoặc "buondon.daklak.gov.vn" khi phát hành lại thông tin website này.