Buôn Đôn tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (14/09/2018, 17:52)

Ngày 8/3, UBND huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh hội nghị

Qua báo cáo tại hội nghị cho thấy, tổng số tiêu chí đạt chuẩn đến hết năm 2017 của các xã trên địa bàn huyện là 77/133 tiêu chí, tăng 05 tiêu chí so với năm 2016. Bên cạnh đó có 3 xã Ea Bar, Ea Wer và Cuôr Knia giảm tiêu chí số 19 về an ninh quốc phòng. Hiện có 1 xã đạt 15/19 tiêu chí đó là xã Ea Bar, xã Tân Hòa đạt 13 tiêu chí, xã Cuôr Knia đạt 09 tiêu chí, 4 xã còn lại mỗi xã thực hiện đạt được 10 tiêu chí. Với tổng nguồn vốn được triển khai thực hiện chương trình là hơn 170 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương gần 5,4 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện bố trí là 3,5 tỷ đồng; Nguồn vốn lồng nghép các chương trình, dự án gần 140 tỷ đồng; nguồn vốn doanh nghiệp 17,5 tỷ đồng và nguồn vốn của người dân đóng góp gần 4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong năm 2017 đó là: công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, chưa huy động, phát huy được nội lực một cách hiệu quả, còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nguồn ngân sách. Việc thành lập ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã vẫn còn chậm. Tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn của huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí do mình phụ trách chưa được quan tâm thường xuyên; Kinh phí xây dựng các Panô tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới mới bố trí được ở 2/7 xã. Sự tham gia, chung tay góp sức của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã còn cao, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc huy động đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng còn thấp, khả năng đầu tư cho phát triển kinh sản xuất, nâng cao thu nhập vẫn chưa cao.

Trong năm 2018, huyện Buôn Đôn phấn đấu thực hiện được 85/133 tiêu chí, đạt 63,9%, tăng 8 tiêu chí so với năm 2017, bình quân mỗi xã đạt 12,1 tiêu chí.

Trần Tú Anh

Hỏi đáp Hỏi đáp
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Trung tâm phát triển quỹ đất

Cơ quan chủ quản: Trung tâm phát triển quỹ đất

Trưởng ban biên tập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:ttptqd@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin Trung tâm phát triển quỹ đất" khi phát hành lại thông tin website này.