GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÃ EA NUÔL (11/10/2021, 10:47)

 

  1. Cơ cấu tổ chức của xã Ea Nuôl.

1. Hội đồng nhân dân gồm: Chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 trưởng ban kinh tế và 1 trưởng ban pháp chế.

2. Ủy ban nhân dân xã gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

  1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, cụ thể:

Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

III. Quá trình hình thành và phát triển của xã Ea Nuôl.

Chính quyền xã Ea Nuôl được hình thành từ năm 1976 thuộc Thị xã Buôn Ma Thuột quản lý, người dân của xã lúc bấy giờ chủ yếu là người dân tộc bản địa, sinh sống rải rác du canh, du cư và theo tập tục của người Ê đê, đến năm 1995 xã Ea Nuôl sáp nhập với huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk. Vào tháng 7 năm 1995 xã Ea Nuôl được chia tách từ huyện Ea Súp sáp nhập vào huyện Buôn Đôn cho đến nay, với cơ cấu Đảng bộ có 26 chi bộ, trong đó có 01 chi bộ chưa có chỉ ủy, số đảng viên sinh hoạt trong đảng bộ xã Ea Nuôl 356 đảng viên. Cơ cấu dân cư: Xã có 17 thôn, buôn trong đó có 7 buôn là đồng bào dân tộc tại chổ và 10 thôn, trong đó 01 thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số khác. Thôn, buôn xa nhất cách trung tâm xã 12 km, đường xá đi lại ở một số thôn, buôn còn khó khăn. Trên địa bàn xã gồm có 10 dân tộc anh, em ở khắp mọi miền về chung sống làm ăn, trình độ dân trí chưa cao, Tổng số hộ nghèo toàn xã (theo số liệu điều tra cuối năm 2020) là: 1,116 hộ, 4770 khẩu chiếm 36,02% dân số toàn xã; Trong đó hộ người kinh: 381 hộ, DTTS: 651 hộ; hộ dân tộc khác: 84 hộ; Hộ cận nghèo: 308 hộ = 1260 khẩu, chiếm 9,94%. 

 Quá trình hình thành và phát triển của xã Ea Nuôl trên mọi lĩnh vực như kinh tế, Quốc phòng, An ninh, điển hình thực hiện MTQG nông thôn mới Đến nay xã đã đạt được 13/19 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch); Tiêu chí số 4 (Điện nông thôn); Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa); Tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); Tiêu chí số 8 (Về thông tin và truyền thông); Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư); Tiêu chí số 12 (Lao động và việc làm); Tiêu chí số 13 (Về hình thức tổ chức sản xuất); Tiêu chí số 14 (Giáo dục); Tiêu chí số 15 (Y Tế); Tiêu chí số 16 (Văn Hóa); Tiêu chí số 18(Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); Tiêu chí số 19 (Quốc phòng An ninh); Xã Ea Nuôl tiếp tục thực hiện chủ trường, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng các Nghị quyết, Chỉ thị của từ Trung ương đến địa phương nhằm đưa xã phát triển toàn diện và thế mạnh của địa phương.

  1. Cán bộ, công chức, viên chức:

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử công vụ

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Quyết

Bí thư Đảng ủy xã

Chủ tịch HĐND xã

 

0946.525.758

quyetlv@buondon.daklak.gov.vn

2

Phan Văn Trường

P.Bí thư Đảng ủy xã

 

0986271100

truongpv@buondon.daklak.gov.vn

3

Cù Thế Phong

PCT.HĐND xã

 

01238.533.579

phongct@buondon.daklak.gov.vn

4

Y-Wui Byă

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0942.497.755

ywuibya@buondon.daklak.gov.vn

5

Trịnh Quang Tấn

Chủ tịch UBND

 

0942.257.755

tantq@buondon.daklak.gov.vn

6

Đinh Thúy Lăng

Phó chủ tịch UBND

 

0967.660.300

langdt@buondon.daklak.gov.vn

7

H-Cuên Hwing

Phó chủ tịch UBND

 

0944.211.607

hcuenhwing@buondon.daklak.gov.vn

8

Y-Ngọc Êban

Bí thư Đoàn TN

 

01668.757.970

yngoceban@buondon.daklak.gov.vn

9

Đặng Từ Quang

CT. Hội Nông Dân

 

0905.006.479

quangdt@buondon.daklak.gov.vn

10

H Điệp Byă

CT.HLHPN xã

 

0385.210.288

 

 

11

Y Pin Aliô

CT.HCCB xã

 

0946.238.465

 

 

12

Phan Tuấn Anh

Công chức Kế Toán

 

0982.389.855

anhpt@buondon.daklak.gov.vn

13

H’ Mê Knul

Công chức Kế Toán

 

01276.376.878

hmeknul@buondon.daklak.gov.vn

14

Hoàng Trọng Hòa

Công chức TP - HT

 

0983.468.196

hoaht@buondon.daklak.gov.vn

15

Nguyễn Đăng Thùy

Công chức TP - HT

 

0945.986.786

thuynd @buondon.daklak.gov.vn

16

Nguyễn Phú Hồng

Công chức VP-TK

 

0983.799.607

hongnp@buondon.daklak.gov.vn

17

Hồ Xuân Thi

Công chức VP-TK

 

0969196777

thihx@buondon.daklak.gov.vn

18

Nguyễn Thị Phúc

Công chức VH-XH

 

0978.110.305

phucnt@buondon.daklak.gov.vn

19

Y Vân Êban

Công chức VH-XH

 

0949.650.697

yvaneban@buondon.daklak.gov.vn

20

Nguyễn Chí Linh

Công chức ĐC-XD

 

0978.774.567

linhnc@buondon.daklak.gov.vn

21

Lê Đức Hưng

Công chức ĐC-XD

 

0124.339.1226

hungld@buondon.daklak.gov.vn

22

Hoàng Châu Tùng

Trưởng công an xã

 

0985.011.609

tunghc@ buondon.daklak.gov.vn

23

Hồ Thanh Hùng

Xã đội trưởng

 

0905.125.522

hunght@ buondon.daklak.gov.vn

  1. Thông tin liên hệ của đơn vị
  • Địa chỉ: Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
  • Số điện thoại: 02623.784.521
  • Thư điện tử công vụ: eanuol@buondon.daklak.gov.vn.

 

Nguyễn Thị Bình Thương

Hỏi đáp Hỏi đáp
Đặt câu hỏi

Nội dung câu hỏi
Dung lượng tối đa: 10 MB. Kiểu tệp cho phép: doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,odt,ods,odp,pdf,rtf,zip.
Mã xác nhận
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA NUÔL

Cơ quan chủ quản: Xã EA NUÔL

Trưởng ban biên tập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:xaeanuol@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin Xã EA NUÔL" khi phát hành lại thông tin website này.