GIỚI THIỆU VỀ XÃ GIỚI THIỆU VỀ XÃ

 

 1. Cơ cấu tổ chức của xã Ea Nuôl.

1. Hội đồng nhân dân gồm: Chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 2 trưởng ban kinh tế và pháp chế.

2. Ủy ban nhân dân xã gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, cụ thể:

Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

 1. Quá trình hình thành và phát triển của xã Ea Nuôl.

Chính quyền xã Ea Nuôl được hình thành từ năm 1976 thuộc Thị xã Buôn Ma Thuột quản lý, người dân của xã lúc bấy giờ chủ yếu là người dân tộc bản địa, sinh sống rải rác du canh, du cư và theo tập tục của người Ê đê, đến năm 1995 xã Ea Nuôl sáp nhập với huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk. Vào tháng 7 năm 1995 xã Ea Nuôl được chia tách từ huyện Ea Súp sáp nhập vào huyện Buôn Đôn cho đến nay, với cơ cấu Đảng bộ có 25 chi bộ, trong đó có 02 chi bộ chưa có chỉ ủy, số đảng viên sinh hoạt trong đảng bộ xã Ea Nuôl 302 đảng viên. Cơ cấu dân cư: Xã có 17 thôn, buôn trong đó có 7 buôn là đồng bào dân tộc tại chổ và 10 thôn, trong đó 01 thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số khác. Thôn, buôn xa nhất cách trung tâm xã 12 km, đường xá đi lại ở một số thôn, buôn còn khó khăn. Trên địa bàn xã gồm có 10 dân tộc anh, em ở khắp mọi miền về chung sống làm ăn, trình độ dân trí chưa cao, Tổng số hộ nghèo toàn xã là: 1,399 hộ, 5,799 khẩu chiếm 49,04% dân số toàn xã; Trong đó hộ người kinh: 354 hộ, DTTS: 932 hộ; hộ

dân tộc khác: 113 hộ; Hộ cận nghèo: 154 hộ = 660 khẩu, chiếm 5,36%. 

 Quá trình hình thành và phát triển của xã Ea Nuôl trên mọi lĩnh vực như kinh tế, Quốc phòng, An ninh, điển hình thực hiện MTQG nông thôn mới Đến nay xã đã đạt được 10/19 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch); Tiêu chí số 4 (Điện); Tiêu chí số 8 (Bưu điện); Tiêu chí số 12 (Cơ cấu lao động); Tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất); Tiêu chí số 14 (Giáo dục); Tiêu chí số 15 (Y tế); Tiêu chí số 16 (Văn hoá); Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị vững mạnh); Tiêu chí số 19 (An ninh trật tự); Dự kiến đến cuối năm 2018 cơ bản đạt thêm 02 tiêu chí (Cơ sở hạ tầng thương mai nông thôn (TC số 7), Nhà ở dân cư (TC số 9).  Xã Ea Nuôl tiếp tục thực hiện chủ trường, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng các Nghị quyết, Chỉ thị của từ Trung ương đến địa phương nhằm đưa xã phát triển toàn diện và thế mạnh của địa phương.

 1. Cán bộ, công chức, viên chức:

  S

  T

  T

  Họ Tên

  Chức Vụ

  Điện thoại

  Thư điện tử công vụ

  1

  Trịnh Quang Tấn

  BT.Đảng ủy

  0942.257.755

  tantq@buondon.daklak.gov.vn

  2

  Phan Văn Trường

  CT.HĐND

  0986271100

  truongpv@buondon.daklak.gov.vn

  3

  Y-To Byă

  PBT.Đảng ủy

  01673.584.858

  ytobya@buondon.daklak.gov.vn

  4

  Lê Văn Quyết

  CT.UBND

  0946.525.758

  quyetlv@buondon.daklak.gov.vn

  5

  H-Lít Hwing

  PCT.HĐND

  01657.062.621

  hlithwing@buondon.daklak.gov.vn

  6

  Nguyễn Văn Phong

  PCT.UBND

  0985.634.343

  phongnv@buondon.daklak.gov.vn

  7

  H-Cuên Hwing

  PCT.UBND

  0944.211.607

  hcuenhwing@buondon.daklak.gov.vn

  8

  Y-Wui Byă

  CT.UBMTTQVN xã

  0942.497.755

  ywuibya@buondon.daklak.gov.vn

  9

  Hà Văn Biển

  CT. Hội CCB

  0982.582.716

  bienhv@buondon.daklak.gov.vn

  10

  Y-Ngọc Êban

  Bí thư Đoàn TN

  01668.757.970

  yngoceban@buondon.daklak.gov.vn

  11

  Đặng Từ Quang

  CT. Hội Nông Dân

  0905.006.479

  quangdt@buondon.daklak.gov.vn

  12

  Đinh Thúy Lăng

  CT. Hội Phụ Nữ

  0967.660.300

  langdt@buondon.daklak.gov.vn

  13

  Phan Tuấn Anh

  Công chức Kế Toán

  0982.389.855

  anhpt@buondon.daklak.gov.vn

  14

  H’ Mê Knul

  Công chức Kế Toán

  01276.376.878

  hmeknul@buondon.daklak.gov.vn

  15

  Hoàng Trọng Hòa

  Công chức TP - HT

  0983.468.196

  hoaht@buondon.daklak.gov.vn

  16

  Nguyễn Đăng Thùy

  Công chức TP - HT

  0945.986.786

  thuynd @buondon.daklak.gov.vn

  17

  Nguyễn Phú Hồng

  Công chức VP-TK

  0983.799.607

  hongnp@buondon.daklak.gov.vn

  18

  Hồ Xuân Thi

  Công chức VP-TK

  0969196777

  thihx@buondon.daklak.gov.vn

  19

  Nguyễn Thị Phúc

  Công chức VH-XH

  0978.110.305

  phucnt@buondon.daklak.gov.vn

  20

  Y Vân Êban

  Công chức VH-XH

  0949.650.697

  yvaneban@buondon.daklak.gov.vn

  21

  Nguyễn Chí Linh

  Công chức ĐC-XD

  0978.774.567

  linhnc@buondon.daklak.gov.vn

  22

  Lê Đức Hưng

  Công chức ĐC-XD

  0124.339.1226

  hungld@buondon.daklak.gov.vn

  23

  Nguyễn Duy Linh

  Trưởng CA xã

  0941.357.117

  linhnd@buondon.daklak.gov.vn

  24

  Cù Thế Phong

  Trưởng QS xã

  01238.533.579

  phongct@buondon.daklak.gov.vn

 2. Thông tin liên hệ của đơn vị
 • Địa chỉ: Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
 • Số điện thoại: 2623784521
 • Thư điện tử công vụ: eanuol@buondon.daklak.gov.vn.

 

Hỏi đáp Hỏi đáp
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA NUÔL

Cơ quan chủ quản: Xã EA NUÔL

Trưởng ban biên tập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:xaeanuol@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin Xã EA NUÔL" khi phát hành lại thông tin website này.