LÃNH ĐẠO XÃ LÃNH ĐẠO XÃ

Thông tin lãnh đạo xã Ea Nuôl:

1. Đ/c Trịnh Quang Tấn, BT. Đảng ủy xã

Email: tantq@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0942.257.755

2. Đ/c Y To Byă, PBT. Đảng ủy xã

Email: ytobya@buondon.daklak.gov.vn

SĐT:01673.584.858

3. Đ/c Phan Văn Trường, CT.HĐND xã

Email: truongpv@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0986271100

4. Đ/c H Lit Hwing, PCT.HĐND xã

Email: hlithwing@buondon.daklak.gov.vn

SĐT:01657.062.621

5. Đ/c Lê Văn Quyết, CT.UBND xã

Email: quyetlv@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0946.525.758

6. Đ/c Y Wui Byă, CT.UBMTTQVN xã

Email: ywuibya@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0942.497.755

7. Đ/c Nguyễn Văn Phong, PCT.UBND xã

Email: phongnv@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0985.634.343

8. Đ/c H Cuên Hwing, PCT.UBND xã

Email: hcuenhwing@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0944.211.607

9. Đ/c Nguyễn Duy Linh, Trưởng công an xã

Email: linhnd@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0941.357.117

10. Đ/c Cù Thế Phong, Chỉ huy trưởng QS xã

Email: phongct@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 01238.533.579

11. Đ/c Đinh Thúy Lăng, CT.HPN xã

Email: langdt@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0967.660.300

12. Đ/c Y Ngọc Êban, BT. Đoàn thanh niên xã

Email: yngoceban@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 01668.757.970

13. Đ/c Đặng Từ Quang, CT.HND xã

Email: quangdt@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0905.006.479

14. Đ/c Hà Văn Biển, CT.HCCB xã

Email: bienhv@buondon.daklak.gov.vn

SĐT: 0982.582.716

 

 

Hỏi đáp Hỏi đáp
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA NUÔL

Cơ quan chủ quản: Xã EA NUÔL

Trưởng ban biên tập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:xaeanuol@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin Xã EA NUÔL" khi phát hành lại thông tin website này.