Lợi ích khi tham gia BHYT 5 năm liên tiếp (29/10/2018, 09:54)

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi năm 2014, người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương 8.340.000 đồng) sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Trừ trường hợp tự đi khám không đúng tuyến.

Cơ quan BHXH sẽ cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”. Khi đó, người tham gia BHYT không phải thanh toán 5% hoặc 20% chi phí cho lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm.

Nếu người dân tham gia BHYT 5 năm liên tục nhưng mức cùng chi trả thấp hơn 6 tháng lương cơ sở, sẽ không được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh và phải thanh toán theo quy định.

Trong trường hợp trên, giả sử trên thẻ BHYT của bạn có dòng chữ "Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ 15/10/2018" thì tính đến thời điểm đó, bạn đã tham gia BHYT 5 năm liên tục và bắt đầu được hưởng quyền lợi nếu số tiền đồng chi trả lớn hơn 8.340.000 đồng khi khám chữa bệnh cùng tuyến.

Bên cạnh đó, với những mẫu cũ, trên thẻ BHYT chưa có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…" hoặc thông tin in trên thẻ bị sac lệch về thời gian, người dân cần đến cơ quan BHXH để làm thủ tục đổi thẻ BHYT.

Hồ sơ đổi thẻ BHYT gồm:

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu.

– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm rà soát, xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và in thẻ BHYT mới (nếu có)

Các đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT

– Tham gia BHYT 5 năm liên tục, có số tiền cùng chi trả chi phí chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

– Trẻ em dưới 6 tuổi.

– Người có công với cách mạng.

– Người đang công tác trong lực lượng CAND, QĐND

Trọng Hải

Hỏi đáp Hỏi đáp
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA WER

Cơ quan chủ quản: Xã EA WER

Trưởng ban biên tập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:xaeawwer@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin Xã Ea Wer" khi phát hành lại thông tin website này.