Lan tỏa từ phong trào phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ trong lực lượng vũ trang huyện Buôn Đôn (26/09/2019, 17:30)

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang huyện Buôn Đôn nhiệt tình hưởng ứng. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã đem lại hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, chiến sỹ ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang huyện, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu, tu dưỡng vươn lên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh huấn luyện tại đơn vị đại đội bộ binh 5, thuộc BCH quân sự huyện Buôn Đôn.

Để các nội dung của cuộc vận động, trong đó chú trong đến nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” “thấm” vào trong nếp nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng, cấp ủy chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phong phú, sinh động và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc tổ chức quán triệt các nội dung của cuộc vận động, đơn vị đã phát động và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được phân công, đăng ký phấn đấu, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, cam kết “tự soi, tự sửa” và coi đây là một tiêu chuẩn để đánh giá và phân loại tổ chức đảng và đảng viên, xem xét khen thưởng hàng năm.

Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Trong đó, đơn vị đã tập trung đổi mới phương pháp xây dựng nền nếp chính quy, tác phong công tác theo hướng sâu sát cơ sở, vừa chống được bệnh quan liêu, hành chính, vừa duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn giao thông được nâng lên. Các đơn vị còn tích cực thi đua xây dựng đơn vị “xanh, sạch, đẹp” chính quy, đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; làm chủ được các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và các loại trang bị mới, kết hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng huấn luyện với xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Hình ảnh bộ đội giúp dân dọn kênh mương nội đồng tại xã Ea Wer – huyện Buôn Đôn.

Việc triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng. Trong 5 năm vừa qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn đã vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đóng góp ủng hộ cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân gia đình cán bộ, chiến sỹ ốm đau với số tiền hơn 70 triệu đồng. Quyên góp, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền hơn 250 triệu đồng; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; thu hoạch hoa màu và nạo vét kênh mương, sửa chữa nhà, làm đường giao thông nông thôn.v.v với hơn 2.700 ngày công; nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi tại xã Ea Wer; Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ quân sự huyện còn luôn tích cực trong học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quân số tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt 98,7% trở lên, kiểm tra đánh giá kết quả các nội dung được huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 76% đạt khá giỏi.

Hình ảnh giúp dân làm đất sản xuất tại xã Krông Na - huyện Buôn Đôn.

Bên cạnh đó, đơn vị còn kết hợp và đa dạng hóa nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức Bộ đội Cụ Hồ như: tổ chức giao lưu với các nhân chứng lịch sử, tọa đàm, diễn đàn, tham quan các di tích lịch sử, thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống…, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, từ đó không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy. Đặc biệt đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng được triển khai hiệu quả như: mô hình “Nêu gương sáng”, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cơ quan nêu gương cho đơn vị, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ nêu gương cho chiến sĩ. Mô hình “3 xây, 2 chống, 1 đẩy mạnh”, hàng tuần và hàng tháng thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua giao ban sinh hoạt định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm...  cơ quan, đơn vị lồng ghép đánh giá việc thực hiện mô hình một cách cụ thể và rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo. Với những kết quả trên, 5 năm liên tục Đảng bộ quân sự huyện Buôn Đôn luôn được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện; Năm 2018 Đảng ủy quân sự huyện Buôn Đôn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua.

Thượng tá Hồ Lương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn cho biết: Để cuộc vận động tiếp tuc được phát huy và lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong thời gian tới, đơn vị xác định phải tập trung “Khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng” gắn cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị được giao đó là: Duy trì thực hiện nghiêm chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, để cấp ủy, người chỉ huy có kế hoạch lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Xây dựng cho từng đồng chí có ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ các cấp “nói đi đôi với làm”, nhất là cán bộ lãnh đạo; cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cơ quan nêu gương cho đơn vị, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ nêu gương cho chiến sĩ...

Có thể nói, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang huyện Buôn Đôn là động lực chính trị, tinh thần góp phần xây dựng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; Thực hiện nghiêm nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng đơn vị lực lượng vũ trang huyện Buôn Đôn vững mạnh toàn diện./.

Trần Tú Anh

Bình chọn
Bạn thấy Cổng thông tin Huyện Buôn Đôn còn cần bổ sung gì?
video
Không có file video nào để phát.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng ban biên tập: Y Si Thắt Ksơr - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn,tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3789.321 – 0262.3789.476

Fax: 02623789526

Email:banbientap@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Buôn Đôn" hoặc "buondon.daklak.gov.vn" khi phát hành lại thông tin website này.